Konkurs fotograficzny „SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE”

Urząd Miasta Legionowo informuje, że w dniu 15 lipca 2015 Instytucja Pośrednicząca SPPW – Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiła konkurs fotograficzny pn. „SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE”.

Szczegóły konkursu można znaleźć na stronach:
http://cppc.gov.pl/sppw-konkurs-fotograficzny-swiss-contribution-project-your-future/
https://www.facebook.com/sppw.fotokonkurs

Pytania dotyczące udziału w Konkursie można przesyłać na adres mailowy: konkurs.fotograficzny.sppw@cppc.gov.pl.

Plakat konkursu: http://cppc.gov.pl/store/plakat/plakat_A4.pdf

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Konkurs fotograficzny „SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE” została wyłączona

Monitor robót – roboty konstrukcyjne zjazdu spiralnego obiektu garażu wielokondygnacyjnego

DSC00889 DSC00888

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Monitor robót – roboty konstrukcyjne zjazdu spiralnego obiektu garażu wielokondygnacyjnego została wyłączona

Organizacja budowy i prace przygotowawcze

DSC00884 DSC00879 DSC00875 DSC00877

Urząd Miasta Legionowo informuje, że trwają prace związane z organizacją zaplecza budowy oraz prace przygotowawcze na poszczególnych obiektach inwestycji. Zgodnie z informacją generalnego wykonawcy – SKANSKA S.A. o robotach zasadniczych w pierwszej kolejności planowane jest wykonywanie prac obejmujących:
– roboty konstrukcyjne zjazdu spiralnego obiektu garażu wielokondygnacyjnego,
– roboty konstrukcyjne ścian wewnętrznych obiektu dworca,
– roboty konstrukcyjne w zakresie budowy krawężników i chodnika na obiekcie drogi,
– roboty przygotowawcze i zabezpieczające infrastrukturę sieciową kolidującą z rozbudową przejścia podziemnego.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Organizacja budowy i prace przygotowawcze została wyłączona

Wizyta delegacji strony szwajcarskiej i polskiej w Legionowie

1 IMG_3903

Urząd Miasta Legionowo informuje, że w dniu 10 czerwca 2015 do Legionowa przybyła delegacja strony szwajcarskiej i polskiej w związku z realizacją Projektu KIK/28 „Centrum Komunikacyjne w Legionowie”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Sekretariatu Stanu ds. Gospodarczych (SECO) z siedzibą w Bernie (Szwajcaria), Ambasady Szwajcarii w Warszawie, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Finansów oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Wizyta odbyła się w ramach rocznego oficjalnego spotkania stron na poziomie centralnym, biorących udział w realizacji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – Szwajcarii i Polski.

W trakcie spotkania zaprezentowano aktualny stan prac w ramach Projektu i jego zaawansowanie finansowe, a także plany kontynuacji i planowany harmonogram robót.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Wizyta delegacji strony szwajcarskiej i polskiej w Legionowie została wyłączona

SKANSKA S.A. generalnym wykonawcą robót w ramach Projektu KIK/28 „Centrum Komunikacyjne w Legionowie”

Urząd Miasta Legionowo informuje, że w dniu 27 maja 2015 została podpisana umowa na realizację robót budowlanych pomiędzy Gminą Legionowo a SKANSKA S.A. w ramach Projektu „Centrum Komunikacyjne w Legionowie”.  Kontrakt przewiduje realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

  1. budowę i aranżację obiektu dworca,
  2. budowę obiektu garażu wielokondygnacyjnego,
  3. budowę połączenia drogowego ul. Polnej i ul. Piaskowej,
  4. rozbudowę istniejącego przejścia podziemnego przy przystanku PKP „Legionowo”,
  5. budowę oświetlenia ulicznego w ciągu Alei 1 DZ.
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania SKANSKA S.A. generalnym wykonawcą robót w ramach Projektu KIK/28 „Centrum Komunikacyjne w Legionowie” została wyłączona

Zmiana terminu składania ofert na realizację zamówienia publicznego Rz.271.5.2015 pn. „Dokończenie inwestycji pn. „Budowa Centrum Komunikacyjnego w Legionowie”

Urząd Miasta Legionowo informuje, że w wyniku zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania na realizację robót budowlanych w ramach projektu KIK28 „Centrum Komunikacyjne w Legionowie” zmianie uległ termin składania ofert:
– termin składania ofert 07.04.2015 r. do godz. 11.30
– termin otwarcia ofert 07.04.2015 r. o godz. 12.00

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Zmiana terminu składania ofert na realizację zamówienia publicznego Rz.271.5.2015 pn. „Dokończenie inwestycji pn. „Budowa Centrum Komunikacyjnego w Legionowie” została wyłączona

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych rozpoczęte

Urząd Miasta Legionowo informuje, że postępowanie na realizację robót budowlanych w ramach projektu KIK28 „Centrum Komunikacyjne w Legionowie” zostało rozpoczęte w dniu 18 lutego 2015 poprzez przekazanie informacji o ogłoszeniu postępowania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Link do ogłoszenia w BIP: http://www.bip.legionowo.pl/#Z2V0Q29udGVudHMoOTg0OCwxLDAp

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych rozpoczęte została wyłączona

Odstąpienie od umowy z generalnym wykonawcą robót

Urząd Miasta Legionowo informuje, że w dniu 30.09.2014 Gmina Legionowo działając jako inwestor dla projektu „Centrum Komunikacyjne w Legionowie” dokonała odstąpienia od umowy nr WI.272.9.2013 z dnia 27 marca 2013 z generalnym wykonawcą tj. konsorcjum w składzie P.P.H.U. BUDER Danuta Flis Rafał Flis Sp. J., ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 25, 23-300 Janów Lubelski oraz Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe FLISBUD Stanisław Flis, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 25, 23-300 Janów Lubelski z powodu naruszenia przez niego zapisów kontraktu tj. nie wywiązywania się z zobowiązania realizacji robót budowlanych na warunkach przewidzianych w przedmiotowej umowie.

Jednocześnie w związku z realizacją Projektu z udziałem środków zagranicznych pochodzących z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Urząd Miasta Legionowo informuje, że powyższa okoliczność nie powoduje w żaden sposób zmiany warunków finansowania Projektu.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Odstąpienie od umowy z generalnym wykonawcą robót została wyłączona

Planowana zmiana organizacji ruchu pieszego w okolicach placu budowy garażu wielokondygnacyjnego na os. Piaski

mapa_garaz

Urząd Miasta Legionowo informuje, iż od dnia 3.07.2014 generalny wykonawca inwestycji planuje rozpoczęcie prac związanych z zamknięciem odcinka chodnika dla pieszych pomiędzy budowanym obiektem a istniejącymi garażami prywatnymi w związku z planowaną rozbudową istniejącego przejścia podziemnego. W efekcie planowana jest zmiana organizacji ruchu pieszego w kierunku stacji kolejowej „Legionowo” i osiedla Piaski. Ruch ten odbywać się będzie po istniejącej rampie, wzdłuż wiaduktu trasy DK61 oraz dalej bloków mieszkalnych nr 85, 87, 89.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Planowana zmiana organizacji ruchu pieszego w okolicach placu budowy garażu wielokondygnacyjnego na os. Piaski została wyłączona

Stan prac na koniec maja 2014 roku

DSC00694 DSC00697

Urząd Miasta Legionowo informuje o podsumowaniu stanu zaawansowania prac na koniec miesiąca maja 2014 przy budowie obiektów składających się na projekt „Centrum Komunikacyjne w Legionowie”:

Wykonywano następujący zakres prac:

GARAŻ WIELOPOZIOMOWY:

– kontynuowano budowę stropu poziomu „+2”, w tym poprzez wykonywanie zbrojenia pod warstwy betonowe,
– kontynuowano roboty konstrukcyjne w zakresie budowy podjazdu/zjazdu spiralnego na/z kondygnacji „+1″ i „+2″

OBIEKT DWORCA:

– kontynuowano roboty konstrukcyjne związane z wykonywaniem stropu poziomu „+2”, w tym zbrojenia pod warstwy betonowe,
– kontynuowano roboty instalacyjne w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej,
– rozpoczęto roboty ziemne i konstrukcyjne w zakresie wykonania zatok i peronów autobusowych od strony południowej

POŁĄCZENIE DROGOWE „POLNA-PIASKOWA”:
– kontynuowano roboty ziemne w zakresie korytowania pod warstwy konstrukcyjne podbudowy i nawierzchni jezdni,
– kontynuowano roboty konstrukcyjne obejmujące układanie krawężników i budowę chodnika,
– kontynuowano roboty konstrukcyjne obejmujące budowę zabezpieczającego muru oporowego,
– kontynuowano roboty odtworzeniowe ogrodzeń na linii przebiegu drogi,

Stan zaawansowania robót prezentujemy również w postaci dokumentacji fotograficznej. Zapraszamy do działu „Galerie”

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Stan prac na koniec maja 2014 roku została wyłączona