Obraz z placu budowy

Podgląd z kamer:

Zakończono transmisję z realizacji robót realizowanych w etapie I.

Transmisja aktualna:

  1. Wejdź na stronę: provisionisr-cloud.com
  2. Zainstaluj proponowany dodatek.
  3. Zaloguj się używając adresu 74F8DB50C5D8,  użytkownik „garaz” , hasło: 123456