Monitor robót – stan prac na dzień 6.10.2015

DSC01049 DSC01035 DSC01044 DSC01039

Urząd Miasta Legionowo informuje, że według stanu na dzień 6.10.2015 generalny wykonawca – SKANSKA S.A. – realizuje następujący zakres robót:
– roboty konstrukcyjne zjazdu spiralnego obiektu garażu wielokondygnacyjnego,
– roboty konstrukcyjne warstw posadzkowych na obiekcie garażu wielokondygnacyjnego,
– roboty wykończeniowe elementów bezpieczeństwa na obiekcie garażu wielokondygnacyjnego,
– roboty instalacyjne w zakresie sieci elektrycznych i sanitarnych na obiekcie garażu wielokondygnacyjnego,
– roboty wykończeniowe i elewacyjne na obiekcie garażu wielokondygnacyjnego,
– roboty konstrukcyjne warstw posadzkowych wewnętrznych w obiekcie dworca,
– roboty wykończeniowe ścian wewnętrznych w obiekcie dworca,
– roboty konstrukcyjne dachu obiektu dworca,
– roboty wykończeniowe elewacyjne na obiekcie dworca,
– roboty instalacyjne w zakresie sieci elektrycznych, sanitarnych i teletechnicznych na obiekcie dworca,
– roboty konstrukcyjne związane z budową wiat peronów autobusowych przy obiekcie dworca,
– roboty konstrukcyjne infrastruktury towarzyszącej przy obiekcie dworca w ramach elementów zagospodarowania terenu i otoczenia,
– roboty konstrukcyjne ścian i płyty stropowej pochylni schodów i rampy pieszej w ramach rozbudowy istniejącego przejścia podziemnego,
– roboty konstrukcyjne w zakresie warstw podbudowy na obiekcie drogi Polna-Piaskowa,
– roboty konstrukcyjne w zakresie budowy warstw jezdni na obiekcie drogi Polna-Piaskowa,
– roboty montażowe linii kablowej oświetlenia w ciągu drogi Polna-Piaskowa,
– roboty montażowe linii kablowej oświetlenia w ciągu Alei 1 Dywizji Zmechanizowanej

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Monitor robót – stan prac na dzień 6.10.2015 została wyłączona

Monitor robót – stan prac na dzień 8.09.2015

DSC01025 DSC01021 DSC01018 DSC01019

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Monitor robót – stan prac na dzień 8.09.2015 została wyłączona

Monitor robót – stan prac na dzień 4.08.2015

DSC00928 DSC00931

Urząd Miasta Legionowo informuje, że według stanu na dzień 4.08.2015 generalny wykonawca – SKANSKA S.A. – realizuje następujący zakres robót:
– roboty konstrukcyjne zjazdu spiralnego obiektu garażu wielokondygnacyjnego,
– roboty konstrukcyjne pierwszych warstw posadzkowych na obiekcie garażu wielokondygnacyjnego,
– roboty konstrukcyjne ścian wewnętrznych działowych w obiekcie dworca,
– roboty konstrukcyjne dachu obiektu dworca,
– roboty konstrukcyjne związane z budową wiat peronów autobusowych przy obiekcie dworca,
– roboty ziemne związane z wykopem pod przebieg schodów i rampy pieszej w ramach rozbudowy istniejącego przejścia podziemnego,
– roboty konstrukcyjne w zakresie budowy krawężników i konstrukcji chodnika na obiekcie drogi Polna-Piaskowa,
– roboty konstrukcyjne w zakresie warstw podbudowy na obiekcie drogi Polna-Piaskowa,
– roboty ziemne liniowe pod trasę linii kablowej oświetlenia w ciągu Alei 1 Dywizji Zmechanizowanej.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Monitor robót – stan prac na dzień 4.08.2015 została wyłączona

Monitor robót – stan prac na dzień 21.07.2015

DSC00918 DSC00905

Urząd Miasta Legionowo informuje, że według stanu na dzień 21.07.2015 generalny wykonawca – SKANSKA S.A. – realizuje następujący zakres robót:
– roboty konstrukcyjne zjazdu spiralnego obiektu garażu wielokondygnacyjnego,
– roboty konstrukcyjne ścian wewnętrznych działowych w obiekcie dworca,
– roboty ziemne związane z budową konstrukcji zadaszeń peronów autobusowych przy obiekcie dworca,
– roboty przygotowawcze i zabezpieczające infrastrukturę sieciową kolidującą z rozbudową przejścia podziemnego,
– roboty związane z przebudową infrastruktury sieciowej energetycznej kolidującej z budową drogi Polna-Piaskowa,
– roboty konstrukcyjne w zakresie budowy krawężników i konstrukcji chodnika na obiekcie drogi Polna-Piaskowa.

Dokumentacja fotograficzna znajduje się w dziale Galeria.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Monitor robót – stan prac na dzień 21.07.2015 została wyłączona

Konkurs fotograficzny „SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE”

Urząd Miasta Legionowo informuje, że w dniu 15 lipca 2015 Instytucja Pośrednicząca SPPW – Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiła konkurs fotograficzny pn. „SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE”.

Szczegóły konkursu można znaleźć na stronach:
http://cppc.gov.pl/sppw-konkurs-fotograficzny-swiss-contribution-project-your-future/
https://www.facebook.com/sppw.fotokonkurs

Pytania dotyczące udziału w Konkursie można przesyłać na adres mailowy: konkurs.fotograficzny.sppw@cppc.gov.pl.

Plakat konkursu: http://cppc.gov.pl/store/plakat/plakat_A4.pdf

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Konkurs fotograficzny „SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE” została wyłączona

Monitor robót – roboty konstrukcyjne zjazdu spiralnego obiektu garażu wielokondygnacyjnego

DSC00889 DSC00888

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Monitor robót – roboty konstrukcyjne zjazdu spiralnego obiektu garażu wielokondygnacyjnego została wyłączona

Organizacja budowy i prace przygotowawcze

DSC00884 DSC00879 DSC00875 DSC00877

Urząd Miasta Legionowo informuje, że trwają prace związane z organizacją zaplecza budowy oraz prace przygotowawcze na poszczególnych obiektach inwestycji. Zgodnie z informacją generalnego wykonawcy – SKANSKA S.A. o robotach zasadniczych w pierwszej kolejności planowane jest wykonywanie prac obejmujących:
– roboty konstrukcyjne zjazdu spiralnego obiektu garażu wielokondygnacyjnego,
– roboty konstrukcyjne ścian wewnętrznych obiektu dworca,
– roboty konstrukcyjne w zakresie budowy krawężników i chodnika na obiekcie drogi,
– roboty przygotowawcze i zabezpieczające infrastrukturę sieciową kolidującą z rozbudową przejścia podziemnego.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Organizacja budowy i prace przygotowawcze została wyłączona

Wizyta delegacji strony szwajcarskiej i polskiej w Legionowie

1 IMG_3903

Urząd Miasta Legionowo informuje, że w dniu 10 czerwca 2015 do Legionowa przybyła delegacja strony szwajcarskiej i polskiej w związku z realizacją Projektu KIK/28 „Centrum Komunikacyjne w Legionowie”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Sekretariatu Stanu ds. Gospodarczych (SECO) z siedzibą w Bernie (Szwajcaria), Ambasady Szwajcarii w Warszawie, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Finansów oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Wizyta odbyła się w ramach rocznego oficjalnego spotkania stron na poziomie centralnym, biorących udział w realizacji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – Szwajcarii i Polski.

W trakcie spotkania zaprezentowano aktualny stan prac w ramach Projektu i jego zaawansowanie finansowe, a także plany kontynuacji i planowany harmonogram robót.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Wizyta delegacji strony szwajcarskiej i polskiej w Legionowie została wyłączona

SKANSKA S.A. generalnym wykonawcą robót w ramach Projektu KIK/28 „Centrum Komunikacyjne w Legionowie”

Urząd Miasta Legionowo informuje, że w dniu 27 maja 2015 została podpisana umowa na realizację robót budowlanych pomiędzy Gminą Legionowo a SKANSKA S.A. w ramach Projektu „Centrum Komunikacyjne w Legionowie”.  Kontrakt przewiduje realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

  1. budowę i aranżację obiektu dworca,
  2. budowę obiektu garażu wielokondygnacyjnego,
  3. budowę połączenia drogowego ul. Polnej i ul. Piaskowej,
  4. rozbudowę istniejącego przejścia podziemnego przy przystanku PKP „Legionowo”,
  5. budowę oświetlenia ulicznego w ciągu Alei 1 DZ.
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania SKANSKA S.A. generalnym wykonawcą robót w ramach Projektu KIK/28 „Centrum Komunikacyjne w Legionowie” została wyłączona

Zmiana terminu składania ofert na realizację zamówienia publicznego Rz.271.5.2015 pn. „Dokończenie inwestycji pn. „Budowa Centrum Komunikacyjnego w Legionowie”

Urząd Miasta Legionowo informuje, że w wyniku zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania na realizację robót budowlanych w ramach projektu KIK28 „Centrum Komunikacyjne w Legionowie” zmianie uległ termin składania ofert:
– termin składania ofert 07.04.2015 r. do godz. 11.30
– termin otwarcia ofert 07.04.2015 r. o godz. 12.00

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Zmiana terminu składania ofert na realizację zamówienia publicznego Rz.271.5.2015 pn. „Dokończenie inwestycji pn. „Budowa Centrum Komunikacyjnego w Legionowie” została wyłączona