Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych rozpoczęte

Urząd Miasta Legionowo informuje, że postępowanie na realizację robót budowlanych w ramach projektu KIK28 „Centrum Komunikacyjne w Legionowie” zostało rozpoczęte w dniu 18 lutego 2015 poprzez przekazanie informacji o ogłoszeniu postępowania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Link do ogłoszenia w BIP: http://www.bip.legionowo.pl/#Z2V0Q29udGVudHMoOTg0OCwxLDAp

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych rozpoczęte została wyłączona

Odstąpienie od umowy z generalnym wykonawcą robót

Urząd Miasta Legionowo informuje, że w dniu 30.09.2014 Gmina Legionowo działając jako inwestor dla projektu „Centrum Komunikacyjne w Legionowie” dokonała odstąpienia od umowy nr WI.272.9.2013 z dnia 27 marca 2013 z generalnym wykonawcą tj. konsorcjum w składzie P.P.H.U. BUDER Danuta Flis Rafał Flis Sp. J., ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 25, 23-300 Janów Lubelski oraz Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe FLISBUD Stanisław Flis, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 25, 23-300 Janów Lubelski z powodu naruszenia przez niego zapisów kontraktu tj. nie wywiązywania się z zobowiązania realizacji robót budowlanych na warunkach przewidzianych w przedmiotowej umowie.

Jednocześnie w związku z realizacją Projektu z udziałem środków zagranicznych pochodzących z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Urząd Miasta Legionowo informuje, że powyższa okoliczność nie powoduje w żaden sposób zmiany warunków finansowania Projektu.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Odstąpienie od umowy z generalnym wykonawcą robót została wyłączona

Planowana zmiana organizacji ruchu pieszego w okolicach placu budowy garażu wielokondygnacyjnego na os. Piaski

mapa_garaz

Urząd Miasta Legionowo informuje, iż od dnia 3.07.2014 generalny wykonawca inwestycji planuje rozpoczęcie prac związanych z zamknięciem odcinka chodnika dla pieszych pomiędzy budowanym obiektem a istniejącymi garażami prywatnymi w związku z planowaną rozbudową istniejącego przejścia podziemnego. W efekcie planowana jest zmiana organizacji ruchu pieszego w kierunku stacji kolejowej „Legionowo” i osiedla Piaski. Ruch ten odbywać się będzie po istniejącej rampie, wzdłuż wiaduktu trasy DK61 oraz dalej bloków mieszkalnych nr 85, 87, 89.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Planowana zmiana organizacji ruchu pieszego w okolicach placu budowy garażu wielokondygnacyjnego na os. Piaski została wyłączona

Stan prac na koniec maja 2014 roku

DSC00694 DSC00697

Urząd Miasta Legionowo informuje o podsumowaniu stanu zaawansowania prac na koniec miesiąca maja 2014 przy budowie obiektów składających się na projekt „Centrum Komunikacyjne w Legionowie”:

Wykonywano następujący zakres prac:

GARAŻ WIELOPOZIOMOWY:

– kontynuowano budowę stropu poziomu „+2”, w tym poprzez wykonywanie zbrojenia pod warstwy betonowe,
– kontynuowano roboty konstrukcyjne w zakresie budowy podjazdu/zjazdu spiralnego na/z kondygnacji „+1″ i „+2″

OBIEKT DWORCA:

– kontynuowano roboty konstrukcyjne związane z wykonywaniem stropu poziomu „+2”, w tym zbrojenia pod warstwy betonowe,
– kontynuowano roboty instalacyjne w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej,
– rozpoczęto roboty ziemne i konstrukcyjne w zakresie wykonania zatok i peronów autobusowych od strony południowej

POŁĄCZENIE DROGOWE „POLNA-PIASKOWA”:
– kontynuowano roboty ziemne w zakresie korytowania pod warstwy konstrukcyjne podbudowy i nawierzchni jezdni,
– kontynuowano roboty konstrukcyjne obejmujące układanie krawężników i budowę chodnika,
– kontynuowano roboty konstrukcyjne obejmujące budowę zabezpieczającego muru oporowego,
– kontynuowano roboty odtworzeniowe ogrodzeń na linii przebiegu drogi,

Stan zaawansowania robót prezentujemy również w postaci dokumentacji fotograficznej. Zapraszamy do działu „Galerie”

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Stan prac na koniec maja 2014 roku została wyłączona

Stan prac na koniec kwietnia 2014 roku

DSC00691 DSC00674

Urząd Miasta Legionowo informuje o podsumowaniu stanu zaawansowania prac na koniec miesiąca kwietnia 2014 przy budowie obiektów składających się na projekt „Centrum Komunikacyjne w Legionowie”:

Wykonywano następujący zakres prac:

GARAŻ WIELOPOZIOMOWY:

– kontynuowano budowę stropu poziomu „+2”, w tym poprzez wykonywanie zbrojenia pod warstwy betonowe,
– kontynuowano roboty konstrukcyjne w zakresie budowy podjazdu/zjazdu spiralnego na/z kondygnacji „+1″ i „+2″
– rozpoczęto roboty konstrukcyjne klatki schodowej od strony północnej, w tym poprzez wykonywanie zbrojenia pod warstwy betonowe,

OBIEKT DWORCA:

– kontynuowano roboty w zakresie budowy ścian konstrukcyjnych poziomu „+2″,
– kontynuowano roboty w zakresie budowy słupów konstrukcyjnych nośnych poziomu „+2″,
– kontynuowano roboty konstrukcyjne związane z wykonywaniem stropu poziomu „+2”, w tym zbrojenia pod warstwy betonowe,
– kontynuowano roboty instalacyjne w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej,
– kontynuowano roboty ziemne i konstrukcyjne w zakresie wykonania miejsc postojowych od strony północnej,

POŁĄCZENIE DROGOWE „POLNA-PIASKOWA”:
– kontynuowano roboty ziemne w zakresie korytowania pod warstwy konstrukcyjne podbudowy i nawierzchni jezdni,
– kontynuowano roboty konstrukcyjne obejmujące układanie krawężników i budowę chodnika,
– kontynuowano roboty konstrukcyjne obejmujące budowę zabezpieczającego muru oporowego,

– kontynuowano roboty odtworzeniowe ogrodzeń na linii przebiegu drogi,

Stan zaawansowania robót prezentujemy również w postaci dokumentacji fotograficznej. Zapraszamy do działu „Galerie”

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Stan prac na koniec kwietnia 2014 roku została wyłączona

Stan prac na koniec marca 2014 roku

DSC00634 DSC00624

Urząd Miasta Legionowo informuje o podsumowaniu stanu zaawansowania prac na koniec miesiąca marca 2014 przy budowie obiektów składających się na projekt „Centrum Komunikacyjne w Legionowie”:

Wykonywano następujący zakres prac:

GARAŻ WIELOPOZIOMOWY:

– rozpoczęto budowę stropu poziomu „+2”, w tym poprzez wykonywanie zbrojenia pod warstwy betonowe,

– kontynuowano wykonywanie poziomu „+1” obiektu poprzez roboty żelbetowe słupów monolitycznych nośnych,

– kontynuowano roboty konstrukcyjne w zakresie budowy podjazdu/zjazdu spiralnego na/z kondygnacji „+1″ i „+2″

OBIEKT DWORCA:

– kontynuowano roboty konstrukcyjne związane z wykonywaniem stropu poziomu „+1”, w tym zbrojenia pod warstwy betonowe,

– kontynuowano roboty w zakresie budowy ścian konstrukcyjnych poziomu „+1″,

– kontynuowano roboty instalacyjne w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej,

– rozpoczęto roboty ziemne i konstrukcyjne w zakresie wykonania miejsc postojowych od strony północnej,

POŁĄCZENIE DROGOWE „POLNA-PIASKOWA”:

– rozpoczęto roboty ziemne w zakresie korytowania pod warstwy konstrukcyjne podbudowy i nawierzchni jezdni,

– rozpoczęto roboty konstrukcyjne obejmujące układanie krawężników,

– rozpoczęto roboty konstrukcyjne obejmujące budowę zabezpieczającego muru oporowego,

– kontynuowano usuwanie kolizji infrastrukturalnych m.in. poprzez prace demontażowe ogrodzeń na linii przebiegu drogi,

Stan zaawansowania robót prezentujemy również w postaci dokumentacji fotograficznej. Zapraszamy do działu „Galerie”

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Stan prac na koniec marca 2014 roku została wyłączona

Stan prac na koniec lutego 2014 roku

DSC00555 DSC00531

Urząd Miasta Legionowo informuje o podsumowaniu stanu zaawansowania prac na koniec miesiąca lutego 2014 przy budowie obiektów składających się na projekt „Centrum Komunikacyjne w Legionowie”:

Wykonywano następujący zakres prac:

GARAŻ WIELOPOZIOMOWY:

– kontynuowano budowę stropu poziomu „+1”, w tym poprzez wykonywanie zbrojenia pod warstwy betonowe oraz układanie warstw betonowych,

– kontynuowano wykonywanie poziomu „+1” obiektu poprzez roboty żelbetowe ścian zewnętrznych, słupów monolitycznych nośnych, klatek schodowych i szybów windowych,

– rozpoczęto roboty konstrukcyjne w zakresie budowy podjazdu/zjazdu spiralnego na/z kondygnacji „+1” i „+2”

– kontynuowano roboty instalacyjne w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej w bezpośrednim otoczeniu obiektu,

OBIEKT DWORCA:

– kontynuowano roboty konstrukcyjne związane z wykonywaniem stropu poziomu „+1”, w tym zbrojenia pod warstwy betonowe,

– kontynuowano roboty w zakresie budowy ścian konstrukcyjnych poziomu „+1”,

– kontynuowano roboty instalacyjne w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej,

POŁĄCZENIE DROGOWE „POLNA-PIASKOWA”:

– kontynuowano usuwanie kolizji infrastrukturalnych poprzez prace demontażowe nieczynnego toru kolejowego,

Stan zaawansowania robót prezentujemy również w postaci dokumentacji fotograficznej. Zapraszamy do działu „Galerie”.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Stan prac na koniec lutego 2014 roku została wyłączona

Planowana rozbiórka istniejącego obiektu pełniącego funkcje dworca w Legionowie

DSC00524 DSC00526

Urząd Miasta Legionowo informuje, że od 24.02.2014r. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z demontażem istniejącego obiektu dworca.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Planowana rozbiórka istniejącego obiektu pełniącego funkcje dworca w Legionowie została wyłączona

Nowe utrudnienia przy dworcu w Legionowie

WP_20140212_016

Urząd Miasta Legionowo informuje, że od 24.02.2014r. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z kolejnym etapem budowy kanalizacji deszczowej, co spowoduje konieczność zamknięcia utwardzonego parkingu dla samochodów osobowych pomiędzy starym a budowanym aktualnie obiektem dworca. Jednocześnie konieczna będzie zmiana lokalizacji postoju taxi (przeniesienie na ul. marsz. J. Piłsudskiego).

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Nowe utrudnienia przy dworcu w Legionowie została wyłączona

Stan prac na koniec stycznia 2014 roku

WP_20140212_012 WP_20140212_018

Urząd Miasta Legionowo informuje o podsumowaniu stanu zaawansowania prac na koniec miesiąca stycznia 2014 przy budowie obiektów składających się na projekt „Centrum Komunikacyjne w Legionowie”:

Wykonywano następujący zakres prac:

GARAŻ WIELOPOZIOMOWY:

– kontynuowano budowę stropu poziomu „+1”, w tym poprzez wykonywanie zbrojenia pod warstwy betonowe,

– kontynuowano wykonywanie poziomu „+1” obiektu poprzez roboty żelbetowe ścian zewnętrznych, słupów monolitycznych nośnych, klatek schodowych i szybów windowych,

– kontynuowano prace związane z układaniem warstw betonowych posadzki poziomu „+1″,

OBIEKT DWORCA:

– rozpoczęto roboty konstrukcyjne związane z wykonywaniem stropu poziomu „+1”,

– kontynuowano roboty instalacyjne w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej,

POŁĄCZENIE DROGOWE „POLNA-PIASKOWA”:

– kontynuowano usuwanie kolizji infrastrukturalnych poprzez prace demontażowe nieczynnego toru kolejowego,

 Stan zaawansowania robót prezentujemy również w postaci dokumentacji fotograficznej. Zapraszamy do działu „Galerie”.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Stan prac na koniec stycznia 2014 roku została wyłączona